Мисия:

  Сдружение “Асоциация Пелаго” е организация, насочена към промотиране на ролята на семейството за детското развитие, формиране на знания, умения и компетентности в професионалистите за работа с деца, изграждане на нови модели за управление на среда, стимулираща детското благополучие и предлагане на нови социални политики, свързани със социалната работа по случай.


  Визия:

  Утвърждаване на Сдружение “Асоциация Пелаго” като организация, която е пример за устойчивост на инициативите, свързани със социалната работа със семейства, развиване на социално предприемачество и лидерство на социалната промяна.


  Ценности:

  • Социална справедливост

  • Толерантност

  • Зачитане на човешките права

  • Човешката връзка като център на човешките взаимоотношения