Сдружение „Асоциация Пелаго“ с първи спечелен проект

Екипът на нашето Сдружение спечели първия си проект. Класирани сме в конкурса, обявен от Български фонд за жените по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените. Всяко дете има свой проект за живота и той никога не включва …

Пътят на даренията

Сдружение „Асоциация Пелаго“ с любезното съдействие на дарителите Милка Рачева от “Aдастра България” ЕООД, Венцислав Дойчинов и Юлиана Атанасова и подкрепа от Валентин Манев и Евелина Макрис предостави 5 лаптопа за нуждите на Центъра за настаняване от семеен тип на …

Състоя се втората среща на Местния борд по проект „Всяко дете – пълноценен член на общността“

На 13.10.2022 г. в Община Велико Търново се състоя втората среща по проект „Всяко дете – пълноценен член на общността“. В нея участваха представители на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, Сдружение „Асоциация Пелаго“, Община Велико Търново, ОД …

Първата благотворителна кампания на Сдружение „Асоциация Пелаго“ приключи успешно

В периода 22-24 септември 2022 г. екипът на Сдружение „Асоциация Пелаго“ сбъдна една мечта, а именно – „Пътуване до София“. Кампанията беше проведена благодарение на нашите многобройни по-малки и по-големи дарители, които ни повярваха и направиха дарения чрез „Платформата“ (Platformata.bg) …

Покана за Общо събрание на Сдружение „Асоциация Пелаго“

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация Пелаго“, София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и устава на Сдружението свиква общо събрание на 10.10.2022 г. от 18:00 ч. на адрес: гр. София, 1517, р-н Подуяне, ж.к. Сухата река, бл. 116, вх. Б, …

42 педагогически специалисти бяха обучени как да работят с деца с множество психо-социални потребности

Като част от проекта „Всяко дете – пълноценен член на общността“, изпълняван съвместно от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца и Сдружение „Асоциация Пелаго“, се проведе обучение на 42 педагогически специалисти на тема: „Работа с деца с множество психо-социални …

Сдружение „Асоциация Пелаго“ и Обединено училище „Неофит Рилски“ – с. Дерманци, област Ловеч ще приложат метода „изследване в хода на действието“

На 25.07.2022 г. Сдружение „Асоциация Пелаго“ сключи споразумение за партньорство с Обединено училище „Неофит Рилски“ – с. Дерманци, област Ловеч. Екипът на Сдружението ще проведе изследване и индивидуална оценка на потребностите на Училището чрез прилагане на метода „изследване в хода …

Състоя се първата среща по проект „Всяко дете – пълноценен член на общността“

Днес, 28.06.2022 г., се състоя първата среща по проект „Всяко дете – пълноценен член на общността“, който се реализира съвместно от Сдружение „Асоциация Пелаго“ и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ. Партньори са Община Велико Търново, Министерство …

Дискусионен форум „Ролята на семейството за психичното здраве на детето“

Скъпи приятели, В ситуации на извънредна епидемична обстановка и геополитическа несигурност усещаме за пореден път важността на семейството и наблюдаваме разнообразните процеси, които се случват в него. Но може би е време да си поговорим още веднъж каква е ролята …

Сдружение „Асоциация Пелаго“ проведе Дискусионен форум „Ролята на семейството за психичното здраве на детето“

На 21.05.2022 г. Сдружение „Асоциация Пелаго“ проведе Дискусионен форум на тема: „Ролята на семейството за психичното здраве на детето“. По време на него презентации представиха експерти от държавни институции и неправителствени организации, сред които: доц. д-р Златка Михова – управител …