Иван Пейчев – председател на Управителния съвет

Иван Пейчев е експерт и иноватор в сферата на социалната и педагогическата психология в България. Кариерното му развитие е започнало от младши експерт в Регионално управление на образованието и преминава през длъжностите: педагогически съветник, училищен психолог и от 01.09.2017 година е заместник-директор на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец. Има богат опит в работата с учители, ученици и родители. Участвал е в редица национални и международни форуми, конференции, семинари, кръгли маси. Работил е по социални и образователни проекти. Съавтор е на няколко книги, свързани с приобщаващото образование и работата с родители. Професионалните му интереси са насочени към изграждането на приобщаваща училищна среда. Мотото му е, че само заедно (родители, ученици и учители) можем да успеем.

Павлина Младенова – заместник-председател на Управителния съвет

Павлина Младенова притежава над 20 години опит в консултиране и управление в мултинационална среда. Тя е инженер компютърни системи и магистър бизнес администрация (MBA) от MIB School of Management, Италия, като обединява в уникален микс аналитичност, фокус към постигане на целите, холистичен подход и стратегическо мислене със стремеж към оптимизиране, подобряване, устойчивост и резилиънс. Притежава обширен опит в подготовка, планиране и управление на проекти, изготвяне на анализи и проучвания, както и ръководене на мултинационални и мултидисциплинарни екипи. С усмивка и внимание към всяка гледна точка, успява да създаде атмосфера на сътрудничество в мултидисциплинарни и международни екипи, като балансира интересите на заинтересованите страни. Сертифициран медиатор, със специализация по трансформираща медиация. Водена от емпатия и грижа за околната среда, се стреми да помага за устойчиво развитие, по-добър живот на децата и хората и социално благополучие.

Виктор Коцев – член на Управителния съвет

Виктор Коцев е специалист в сферата на социалната и педагогическата психология. Професионалният му път включва дългогодишен опит в различни социални услуги на територията на страната. Работил е активно с етнически малцинства по направление интеграция и реинтеграция, с деца и ученици със специални образователни потребности, с жертви на трафик с цел сексуална и трудова експлоатация; провеждал е консултативна дейност със семейства, изпитващи затруднения във възпитанието на своите деца. Към настоящия момент работи като педагогически съветник в профилирана гимназия, което обуславя интереса му към съвременните проблеми на българската образователна система, свързани най-вече с подобряването на комуникацията и взаимодействието между образователната и семейната институция.